OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Website

Leden:Ton Lukassen

Henny Overbeek


E-mail:

website@ovgg.nl

De werkgroep website houdt zich bezig met het ontwerp en onderhoud van de website.

De groep zorgt ervoor dat de site up-to-date blijft.

De werkgroepen van de OVGG dienen zelf aan te geven wanneer  teksten geplaatst/verwijderd kunnen worden.

Teksten, foto’s en illustraties die door de werkgroepen worden aangeleverd, worden gecontroleerd en geplaatst. Indeling van de webpagina’s, kolombreedte, kleurstelling, lettertype e.d. staan vast.

Bij activiteiten die in het activiteitenrooster worden vermeld, kan ook een verwijzing  naar de pagina van de betreffende werkgroep worden gemaakt, zodat daar aanvullende informatie kan worden vermeld. De verslagen en foto’s van activiteiten worden ook bij die werkgroep geplaatst.


Onze website wordt gehost door het hostingbedrijf Vevida. Vevida zorgt voor de opslag van onze website en maakt er statistieken bij.

Deze statistieken geven een indruk van het aantal bezoekers van de site.

De getoonde gegevens zijn: hits, files, pages, visits en sites. Over het algemeen praten mensen over hoeveel hits ze per dag of per maand hebben om aan te geven hoe goed hun site bezocht wordt. Meestal is dat onterecht. Het enige betrouwbare gegeven voor het aantal bezoekers is niet het aantal hits, maar het aantal visits. Dit aantal geeft vrij nauwkeurig aan hoeveel echt verschillende bezoeken er geweest zijn. Het aantal bezoeken is weer niet hetzelfde als het aantal bezoekers. Eén bezoeker kan namelijk op een dag meerdere keren terugkomen.

Zo is te zien dat in de maand maart van het jaar 2014 er gemiddeld per dag 2180 hits en 87 visits waren. Het totale aantal bezoeken was 2719. De meeste bezoeken waren in de maand januari nl. 2994.

Van iedere maand afzonderlijk kunnen we de gegevens bekijken. We zagen dat er op 17 maart 129 bezoekers waren, een topdag. Het merendeel bezocht toen de pagina over Kamp Rees.

Voor de werkgroep ‘Website’ is duidelijk geworden dat de informatie op de site van de OVGG veelvuldig wordt geraadpleegd.