ANBI

 
HOMEHome.htmlFoto_dorp.htmlshapeimage_1_link_0

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen
De Oudheidkundige Vereniging OVGG  is, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2018

een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en geldt tevens als culturele ANBI.


Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten. 

De toevoeging “culturele ANBI” geeft ook nog een extra belastingvoordeel voor de schenker.

Om deze status te verkrijgen zijn wij verplicht op onze website diverse extra gegevens te publiceren.

Dat doen we op deze pagina:


Naam van de vereniging:

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen  (OVGG)


Fiscaal nummer: 8164 38043


Doelstelling:

Het beoefenen en bewaren van de geschiedenis van de –inmiddels voormalige- Gemeente Gendringen in de ruimste zin, het wekken van belangstelling daarvoor in brede kring en het actief hierbij betrekken van het publiek.


Bestuurssamenstelling:

Zie website: “bestuur”


Beleidsplan:

Zie website: “bestuur”


Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.


Verslag uitgeoefende activiteiten:

Zie pagina: “Activiteiten”  het verslag van de activiteiten van het voorgaande jaar.