OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Midwinterhoorngroep

Bouwcursus en oefenavonden

Cursus midwinterhoorn bouwen


Midwinterhoorngroep De Huttepiepen geeft ieder jaar gelegenheid om zelf een midwinterhoorn te bouwen. De cursus wordt op vier woensdagavonden gegeven in het timmerlokaal van het Almende college, locatie Wesenthorst in Ulft. Aanvang cursus is half september en duurt eind oktober. De aanvangstijd is 18.30 uur. De kosten bedragen € 65,00 voor leden en niet-leden. Ook jeugdigen van 12 tot 18 jaar mogen een midwinterhoorn bouwen. Zij worden individueel begeleid door een volwassene.

Je kunt zelf een stam meebrengen van een goed te bewerken houtsoort, bv. wilg, populier, berk of els. (Lengte ongeveer 1,7 meter en dikte aan het dunne eind 8 cm. en aan het dikke eind ongeveer 18 cm.) Uiteraard heeft de stam een mooie kromming. Zaag deze stam in de winter of het vroege voorjaar zodat deze kan drogen tot het begin van de cursus. Deze stam wordt op kwaliteit beoordeeld bij aanvang van de cursus.

Na de bouwcursus is er voor de leden van de OVGG (en nieuwelingen die lid zijn geworden) een mogelijkheid om het blazen op de zelfgebouwde hoorn te oefenen onder deskundige begeleiding. Er is slechts plaats voor 14 cursisten, wacht niet te lang want ook hier geldt: vol is vol.

Aangeraden wordt om bij aanvang ook lid te worden van de vereniging. Leden zijn tijdens de cursus verzekerd; niet-leden volgen de cursus op eigen risico.


Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator van deze cursus: Jos Eekhout,  e-mail: midwinterhoorn@ovgg.nl

1e avond

Tijdens de eerste avond wordt  uitleg gegeven over de midwinterhoorngroep. Deze is eenwerkgroep binnen de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG). Je kunt lid worden van de OVGG. Als je eenmaal lid bent kun je deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep De Huttepiepen, maar ook van andere werkgroepen. Maar dit is niet verplicht. Vervolgens wordt er een begin gemaakt met de bewerking van de stam, die je hebt meegebracht, danwel gekocht. De ruwe vorm verandert de eerste uren van de cursus  al snel tot de buitenzijde van een heuse midwinterhoorn. Na één avond en eventueel wat (t)huiswerk is de buitenkant al behoorlijk glad afgewerkt. Deze hoorn is nog wel massief.


Data bouwcursus 2019


Cursusavonden vinden plaats in september en oktober.

De bouwcursus start op 11 september 2019. daarna nog 3 avonden: 25 september, 16 en 30 oktober.De cursus begint steeds om 18.30 uur in het timmerlokaal van het Almende College, locatie ‘Wesenthorst’, ingang Heggenseveld te Ulft. Daar is ook parkeergelegenheid.


Belangstellenden kunnen informatie krijgen bij de coördinator Jos Eekhout,  e-mail: midwinterhoorn@ovgg.nl


Hieronder de foto van de ‘bouwers’ met hun midwinterhoorn.(Cursus najaar 2018)

Na de bouwcursus krijg je de mogelijkheid om een paar keer het blazen op je eigen midwinterhoorn te oefenen.  Als lid van de OVGG kun je daarna ook deelnemen aan allerlei activiteiten van de midwinterhoorngroep.

4e avond

De banden van pitriet kunnen worden aangebracht en het draagkoord wordt gevlochten. De hoorn is klaar na deze cursusavond. Thuis kan de hoorn nog een paar keer worden gelakt om kleine beschadigingen te voorkomen.

3e avond

De binnenzijde wordt gecontroleerd. Er kan nog eventueel worden gewerkt aan de binnenzijde van de hoorn. Daarna worden beide helften geschuurd en aan elkaar gelijmd. Met klemmen worden beide delen op hun plaats gehouden en kan de hoorn drogen. Vervolgens wordt het mondstuk (de happe) gemaakt. Thuis kan eventueel de hoorn al een keer gelakt worden

2e avond

Deze avond wordt de hoorn in de lengte doorgezaagd. Vervolgens wordt met een guts (een holle beitel) de hoorn uitgehold. Een tijdrovend en inspannende klus. Meestal lukt dit werk niet in een avond. Voordat de derde cursusavond begint kan er thuis worden doorgewerkt om het overtollige hout te verwijderen. De wand van de hoorn is dan gemiddeld 8-10 mm dik.

Bouwcursus

Naar algemene informatie/ midwinterhoornwandeling/ agenda optreden/ immaterieel erfgoed

project midwinterhoornbouwen voor jongeren deel1/ deel 2 

Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen    Hutteweg 28A    7071 BV     Ulft    E: ovgg@ovgg.nl

Oefenavonden najaar 2019


Dit najaar worden de oefenavonden van Midwinterhoorngroep  De Huttepiepen georganiseerd in

‘De Keij’, het verenigingsgebouw van fanfare Kunst Na Arbeid, Frank Daamenstraat in Ulft. (Ingang  via pad links naast Diva’s Pizzeria)


Mogelijk kan er van een andere locatie gebruik gemaakt gaan worden.


Er is voldoende parkeergelegenheid aan de Molenbeek en de Hutteweg, tussen Frank Daamenstraat en Wonion.


Data oefenavonden:


2, 9, 23 en 30 oktober

6, 13, 20 en 27 november

30 november anblaozen

3 december op locatie

11 december op locatie

18 december op locatie

Foto: Joop van den Bosch