PRIVACYPROTOCOL

 

Privacyprotocol

De Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen gaat bij al haar publicaties uit van een optimale bescherming van de persoonsgegevens. In voorkomende gevallen vragen wij vooraf toestemming van de betrokkenen om tot publicatie over te gaan.

Mocht het niet mogelijk zijn om vooraf toestemming te verkrijgen dan zullen wij - zodra een persoon zich meldt met bezwaren - alsnog toestemming vragen dan wel de publicatie staken.


Toelichting:

Het volledige privacyprotocol is opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar:      secretariaat@ovgg.nl