Het Ketelhuis OVGG is tot nader order gesloten. Wij blijven de richtlijnen van de Regering en het RIVM nauwgezet volgen.
Dit betekent dat de procedure “ Openstelling gedurende de CORONA-periode”  nauwgezet dient te worden gevolgd.