Geen afblaozen in Varsselder, Ulft en Gendringen.
Volgend jaar weer in het Openluchttheater Engbergen

Ik wil alle blazers en bouwers die er voor hebben gezorgd dat ik aan de vele verzoeken heb kunnen voldoen
hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen