De genealogie dag over Netterden wordt wellicht in oktober 2021 georganiseerd in het Ketelhuis.
U bent te zijner tijd welkom in het Ketelhuis.