23e Midwinterhoornwandeling               Zondag 12 december 2021

Mooie wandeling op een druilerige zondag in december

En weer was het raak. Het regende. De zoveelste keer. En toch stonden ruim voor aanvangstijd wandelaars te trappelen van ongeduld. Bijna tweehonderd wandelaars hebben zondag 12 december deelgenomen aan de traditionele midwinterhoornwandeling van de Huttepiepen. De route van ongeveer 13 kilometer ging deels over privéterrein. Beken en rivieren, stuwen en sluizen, landerijen en boerenerven waren het decor langs de zandwegen, bos- en fietspaden waar gewandeld werd. Meer dan vijftig blazers hebben langs de route hun melodieën laten horen. Er waren zelfs gastblazers uit Silvolde en Aalten aanwezig.

In coronatijd een wandeling organiseren is een uitdaging. Ons doel was dat iedereen mocht en kon meelopen. Geen uitzonderingen; geen QR-codecheck. Het leek er in de zomer op dat dat zou lukken. Het bestuur van de OVGG gaf ons groen licht en de gemeente gaf een vergunning af weliswaar met de aantekening ‘tenzij…’. De realiteit was beduidend anders. Elke persconferentie na de zomer zorgde voor hoofdbrekens. ‘Wat moeten we nu weer aanpassen?’ De extraatjes die bij onze wandeling horen werd langzamerhand allemaal geschrapt. Geen glühwein, geen soep. Juist de leuke ontmoetingen tussen de wandelaars en blazers bleven deels achterwege; onze vrijwilligers – slechts een klein deel is ingezet, vanwege de weinige taken – hebben hun werk bijna geheel achter de schermen uitgevoerd. Voor enkele van hen was dat zelfs letterlijk. De prijs van de routebeschrijving kon laag worden gehouden. Onze doelstelling ‘iedereen moet kunnen meewandelen’, heeft stand kunnen houden. De kop boven ons affiche MIDWINTERHOORNWANDELING dekte de lading; wandelen en midwinterhoorns. Onderweg en na afloop hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Begrip was er dan ook voor het schrappen van de soep en de pauzeplekken.  Hopelijk kan het volgend jaar opnieuw, zoals we gewend waren… Met alles erop en eraan!

Ondanks het mindere weer hebben we een mooie dag achter de rug. Blazers hebben zich goed voorbereid op de weersomstandigheden. We hebben zeilen, parasols en partytentjes gezien. Op sommige plekken waren al tuinhuisjes of kapschuren aanwezig die beschutting boden.

Onze dank gaat uit naar allen die de wandeling hebben mogelijk gemaakt en allen die hebben meegewerkt aan de uitvoering tijdens de wandeling. Chapeau!

Het bestuur van De Huttepiepen