Algemene informatie OVGG

De OVGG (Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, opgericht 12 juni 1979) is in de 44  jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een Regionaal Cultuurhistorisch Kennis- en Informatiecentrum met circa 900 leden! Onze doelstelling is het beoefenen en bewaren van de geschiedenis van ons werkgebied (de voormalige gemeente Gendringen) en zijn bewoners. Dit in de ruimste zin van het woord en het wekken van belangstelling daarvoor in een zo breed mogelijke kring.

De OVGG heeft een deel van het voormalige Ketelhuis – gevestigd op het DRU Industriepark te Ulft – in eigendom verworven en daarin haar activiteiten gebundeld. De OVGG probeert met haar ruime kennis van het verleden, en het nog steeds groeiend archief, iedereen te betrekken bij de historie van onze leefomgeving. Dit streven wordt manifest gemaakt door de geformeerde werkgroepen, die activiteiten organiseren voor leden en ook voor niet-leden. Bekend zijn de lezingen, foto/diapresentaties, exposities en excursies. Bovendien organiseert de OVGG een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, die steeds weer vele bezoekers trekken. Voorbeelden hiervan zijn de schoolfotodag, de bidprentje dag, de genealogie dag, de voorleesmorgen Met Dialek op de Koffie, de winterkostmiddag en de midwinterhoornwandeling. Ook organiseert de OVGG verschillende rondleidingen op het DRU Industriepark en dorpswandelingen in Ulft, Netterden, Gendringen en Etten.

De OVGG biedt ook ondersteuning bij activiteiten van derden. Zo wordt regelmatig samengewerkt met zusterverenigingen en plaatselijke belangenverenigingen. En er zijn nog meer voorbeelden:

  • Herdenkingstocht Megchelen-Rees-Megchelen ter herinnering aan de slachtoffers van het Kamp Rees (D).
    Dit in samenwerking met Comité Leefbaar Megchelen, CLM.
  • Restauratieproject noodwoning ‘De Moezeköttel‘, i.s.m. CLM.
  • Fest der Kulturen in Emmerich (D), i.s.m. Vereniging Leefbaar Netterden (VLN).

De leden van de OVGG ontvangen 3 x per jaar het historisch tijdschrift ‘De Ganzeveer’, waarin onderwerpen en bijzondere artikelen die betrekking hebben op het verleden te vinden zijn. Daar wordt steeds het Contactbericht aan toegevoegd, waarin het activiteitenrooster en verenigingsnieuws worden weergegeven.

Ook onze website www.ovgg.nl is een veel geraadpleegde informatiebron. De OVGG-werkgroepen bestaan uit een groot aantal actieve leden die op een constructieve manier en met grote nauwkeurigheid de geschiedenis van ons werkgebied en zijn bewoners vastleggen en belangstellenden daar deelgenoot van maken. De leden kunnen gebruik maken maken van een uitgebreid archief met meer dan 100.000 foto’s zowel analoog als digitaal.