Beleid

De vereniging OVGG heeft als doel:

 • De beoefening in de ruimste zin van het woord van de geschiedenis van de ( voormalige ) Gemeente Gendringen en omstreken.
 • Het bewaken en bewaren van de historische identiteit van deze streek.
 • Het in stand houden en beschermen van de oudheidkundige monumenten in deze streek.
 • Het bevorderen van voornoemde doelstellingen door het wekken van belangstelling daarvoor in brede kring.

De vereniging OVGG heeft als middelen om de doelstellingen te behalen:

 • Het beoefenen van de archeologie.
 • Het verrichten van historisch onderzoek.
 • Het aanleggen van historische collecties.
 • Het houden bijeenkomsten.
 • Het houden van tentoonstellingen.
 • Het verzamelen van publicaties.
 • Het doen verschijnen van publicaties.
 • Het uitgeven van een eigen tijdschrift.
 • Het actief bezig zijn met de streekgewoonten en de streektaal.
 • Het beschikbaar stellen van bovengenoemde zaken aan derden.
 • Het werven van begunstigers

Lid worden?

U kunt hier lid worden van de Oudheidkundige vereniging gemeente Gendringen.

word lid

Webshop

Webshop Oudheidkundige vereniging

Verkoop van het historisch tijdschrift “De Ganzeveer”, boeken en DVD’s. Bekijk ons assortiment.

naar webshop

Binnen de OVGG zijn meerdere werkgroepen werkzaam die ieder een deel van de taken invullen en vorm geven.

Ons beleid hiervoor is erop gericht het publiek zo breed mogelijk te bedienen en hierbij gebruik te maken van alle mogelijk communicatiemiddelen, waarvan de belangrijkste zijn het eigen tijdschrift, de vrije toegang tot onze bibliotheek, de website en de voorlichting door middel van bijeenkomsten en lezingen. Ook zijn er werkgroepen die culturele aspecten uitdragen, bijvoorbeeld de midwinterhoorngroep en de werkgroep boerentradities.

Op diverse terreinen wordt samengewerkt met zusterverenigingen om de opgebouwde expertise en kennis te delen en te bewaken.