Rondleidingen                   Mogelijkheden Programma

Al een groot aantal jaren worden door de OVGG, onder leiding van deskundige OVGG-gidsen, rondleidingen
verzorgd over het gehele DRU Industriepark en in een aantal Monumentale gebouwen.

Programma:

Op het DRU-industriepark, waar in het verleden de ijzergieterij, de stamperij en de emailleerfabriek als zodanig functioneerden, resteren nu de bijzondere fabrieksgebouwen (rijksmonumenten) met nieuwe bestemmingen.

Om hier een (historische) indruk van te geven zijn een aantal rondleidingen met diverse mogelijkheden opgezet:

A. Rondgang over het terrein van het DRU Industriepark met de oude fabriekshallen waarin o.a. kantoorruimte en woningen zijn gemaakt met aandacht voor het Monument voor de Arbeider: Fabrieksschoorsteen “de Fakkel”.                                                                   € 2.50 pp         ca. 45 min.

B. Rondleiding door de DRU Cultuurfabriek, waar allerlei culturele voorzieningen zoals bibliotheek, theaterzaal, vergaderruimten, muziekschool en grand café/restaurant “Schaftlokaal” in voormalige fabrieksruimten zijn ondergebracht.                                  € 1.50 pp         ca. 30 min
 
C. Vertoning van de film “Symphonie van Vuur en IJzer” (DRU 1948) in de ruimte “OVGG  Ketelhuis”,  waarin de productie alsmede het emailleerproces van o.a. beroemde potten en pannen, badkuipen en (gas-) kachels prachtig in beeld is gebracht.               € 1.50 pp         ca. 35 min
 
D. Rondleiding door het IJzermuseum, Civon, Fablab,  huidige industrie en kunstwerkplaats. Deze rondleiding wordt georganiseerd door Civon en het IJzermuseum.
Rondleiding D is onderverdeeld in:

  1. Korte versie rondleiding          € 3,00 pp     30 min
  2. Middel versie rondleiding       € 4,00 pp     60 min
  3. Lange versie rondleiding         € 5.00 pp     90 min

De groepen dienen in principe uit tenminste 10 personen te bestaan. Hieruit is naar keuze een programma samen te stellen afhankelijk van interesse, budget en te besteden tijd.
Naast bovenstaande tarieven per deelnemer wordt  € 15,- organisatiekosten per groep berekend.

Er zijn in het Inn.centrum / IJzermuseum ook diverse workshops mogelijk, o.a. smeden, emailleren, vormen/gieten, 3d-werk, en meer. Zie website. Verder af te spreken via Innov.centrum.

Horeca
Voor koffie/thee (met ‘oerbreudjen’ bijv.) lunch, diner, borrel e.d. zijn er diverse mogelijkheden:
-in grand café – restaurant Het Schaftlokaal in de DRU Cultuurfabriek: tel. 0315 820203 of via email verhuur@drucultuurfabriek.nl
-in Innovatiecentrum CIVON koffie/thee/dranken-bar; lunch e.d. mogelijk op basis van catering

Bevestiging
Als de afspraken gemaakt zijn, volgt er altijd een schriftelijke bevestiging per e-mail, waarin ook de gids en de afgesproken betaalwijze zijn vermeld.

Afspraken
– via coördinator rondleidingen DRU Industriepark, Peter van Toor tel. 06 52304164 of via email  rondleidingen@ovgg.nl
– via CIVON Innovatiecentrum 0315 820280, Louise Brouwer of Marc Westerhof, aanvraag@civon.nl

Meer info