Activiteitenwerkgroep

Door middel van lezingen, excursies en tentoonstellingen, die voor ieder gratis toegankelijk zijn, organiseert deze werkgroep activiteiten die recht doen aan de doelstellingen van de OVGG.

Aan de vermaarde winterkostmiddag en (bij voldoende belangstelling) de busexcursie kan door leden en niet-leden tegen betaling worden deelgenomen. De Activiteitenwerkgroep verzorgt ook de organisatie rond exposities en lezingen, evenals de foto- en dia-avonden, enz., welke door o.a. de fotowerkgroep worden geïnitieerd.

Naar ACTIVITEITENLIJST  van komende activiteiten

Leden

Theo Teitink (voorzitter)
André van Eekeren (secretaris)
Peter van Toor
Ben Rouwhorst
Vincent Erinkveld
Willem Beijer
Theo Geerts

E-mail naar activiteiten@ovgg.nl