Bewoningsgeschiedenis

Werkgroep Bewoningsgeschiedenis

De werkgroep heeft tot doel het in kaart brengen van de  bewoningsgeschiedenis van de voormalige gemeente Gendringen.

Hulp bij familieonderzoek

De werkgroep is gaarne bereid eenieder die vragen heeft over familieonderzoek of bewoningsgeschiedenis, te helpen met stamboom- en/of kadastervragen. Wij geven er de voorkeur aan om u buiten de gebruikelijke openingsuren (op ma- di en woe-ochtend) te ontvangen, waardoor we u beter van dienst kunnen zijn en de juiste personen u te woord kunnen staan.

U kunt daarvoor een afspraak maken op  bewoningsgeschiedenis@ovgg.nl

Mochten uw vragen ons veel tijd kosten, dan vragen wij daarvoor, in overleg, een minimale vergoeding.

Leden

Willem Beijer (voorzitter)
Vincent Erinkveld (secretaris)
Mieke Kock
Egbert Koops
Fred Niesink
Hans Sluiter
Peter Tadema

e-mail naar:   bewoningsgeschiedenis@ovgg.nl  

OPA EN OMA, EN DE SCHOENENDOOS

In menig huishouden is naast albums met familiefoto’s ook een (schoenen)doos te vinden waarin bidprentjes (gedachtenisprentjes) rouw – en trouwcirculaires en dergelijke van familie, vrienden en kennissen worden bewaard. Documenten die een schat aan informatie bevatten en daarmee inzicht kunnen geven in een persoon van de wieg tot het graf.
Voor ons als Werkgroep Bewoningsgeschiedenis van groot belang. Informatie die ons helpt bij de beeldbepaling van de vroegere bewoners van de voormalige gemeente Gendringen. In de loop der jaren zijn de teksten op bid- en gedachtenisprentjes van strikt religieus naar persoonlijker geworden, vertellen hoe de persoon in kwestie in het leven stond, hobby’s worden genoemd en vaak ontbreekt ook een foto niet.
Rouwcirculaires informeren over begrafenis of crematie , trouwcirculaires verhalen over wettelijke en kerkelijke huwelijken op een andere en persoonlijker manier als de documenten in de Burgerlijke Stand. Bijzondere informatie over hoogte- en dieptepunten in een mensenleven.
De OVGG beschikt momenteel over ruim 15.000 bidprentjes en gedachtenisprentjes (waarvan circa 5000 gedigitaliseerd) en binnenkort tevens, dankzij ons contact met de Heimatverein Anholt, over prentjes uit het Duitse grensgebied waarin ook, van oorsprong, Nederlanders te vinden zijn. Deze verzameling dient als databank voor onze werkgroep en is tevens een vraagbaak voor onze leden die hun familiegeschiedenis willen completeren.

OPROEP

Als u aan het opruimen bent, gooi geen prentjes, circulaires en/of foto’s weg. Denk niet ‘die hebben ze toch al’, want heel vaak zit er toch wat tussen wat bij ons ontbreekt en voor ons zeer bruikbaar is. Beschikt over dergelijke informatiedragers maar wilt u deze niet kwijt?
Hoeft ook niet, wij digitaliseren hetgeen ons wordt aangeboden en u krijgt het ongeschonden terug.
Neem contact met ons op, mail naar bewoningsgeschiedenis@ovgg.nl of bel Vincent Erinkveld tel. 0315-684369.