Bewoningsgeschiedenis

De werkgroep heeft tot doel de familiegeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van de gehele gemeente Gendringen uit te zoeken en in beeld te brengen.

Werkwijze:
In het streekarchief staan de bevolkingsregisters van de gemeente. Hierin staan de huisnummers van de woningen binnen de dorpen en buurtschappen met hun bewoners. De grote vraag is echter waar heeft het huis gestaan. De werkgroep is bezig die oude huisnummers te koppelen aan een huidig adres. Zo krijg je een huisnummerconcordantie van de gemeente. Allereerst is de werkgroep bezig met de concordantie tot 1900.
De eerste kadasterkaart uit 1832 en de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafel is voor de werkgroep een startpunt. Deze gegevens worden vergeleken met het eerste bevolkingsregister uit 1829.

De volgende stap is de bewoning in kaart te brengen.
Ook hier is de werkgroep al mee bezig.
Voorbeelden:
Huis van kerkmeester Geerts
Jonkerstraat 13 Netterden
Lijst met Familienamen van de voormalige gemeente Gendringen en omstreken samengesteld door Egbert Koops en Peter Tadema.
Parenteel Wilberts

Leden

Ger Marneth
Vincent Erinkveld
Mieke Kock
Gerrit Doornink
Peter Tadema
Willem Beijer
Adi Kranz
Karin von Plettenberg-Vallee
Egbert Koops
Fred Niesink

e-mail naar:   bewoningsgeschiedenis@ovgg.nl  

OPA EN OMA, EN DE SCHOENENDOOS

In menig huishouden is naast albums met familiefoto’s ook een (schoenen)doos te vinden waarin bidprentjes (gedachtenisprentjes) rouw – en trouwcirculaires en dergelijke van familie, vrienden en kennissen worden bewaard. Documenten die een schat aan informatie bevatten en daarmee inzicht kunnen geven in een persoon van de wieg tot het graf.
Voor ons als Werkgroep Bewoningsgeschiedenis van groot belang. Informatie die ons helpt bij de beeldbepaling van de vroegere bewoners van de voormalige gemeente Gendringen. In de loop der jaren zijn de teksten op bid- en gedachtenisprentjes van strikt religieus naar persoonlijker geworden, vertellen hoe de persoon in kwestie in het leven stond, hobby’s worden genoemd en vaak ontbreekt ook een foto niet.
Rouwcirculaires informeren over begrafenis of crematie , trouwcirculaires verhalen over wettelijke en kerkelijke huwelijken op een andere en persoonlijker manier als de documenten in de Burgerlijke Stand. Bijzondere informatie over hoogte- en dieptepunten in een mensenleven.
De OVGG beschikt momenteel over ruim 15.000 bidprentjes en gedachtenisprentjes (waarvan circa 5000 gedigitaliseerd) en binnenkort tevens, dankzij ons contact met de Heimatverein Anholt, over prentjes uit het Duitse grensgebied waarin ook, van oorsprong, Nederlanders te vinden zijn. Deze verzameling dient als databank voor onze werkgroep en is tevens een vraagbaak voor onze leden die hun familiegeschiedenis willen completeren.

OPROEP

Als u aan het opruimen bent, gooi geen prentjes, circulaires en/of foto’s weg. Denk niet ‘die hebben ze toch al’, want heel vaak zit er toch wat tussen wat bij ons ontbreekt en voor ons zeer bruikbaar is. Beschikt over dergelijke informatiedragers maar wilt u deze niet kwijt?
Hoeft ook niet, wij digitaliseren hetgeen ons wordt aangeboden en u krijgt het ongeschonden terug.
Neem contact met ons op, mail naar bewoningsgeschiedenis@ovgg.nl of bel Vincent Erinkveld tel. 0315-684369.