Boerentradities

Deze nog vrij jonge werkgroep van de OVGG is opgericht in 2011.
Enkele leden namen toen het initiatief om werkzaamheden zoals die vroeger op de boerderij plaats vond weer in de praktijk te brengen.
Het eerste doel was het dorsen van graan op de oudste wijze weer te gaan aanpakken.
De werkgroep heeft deze werkwijze aangeleerd en toont dit aan het publiek tijdens optredens en demonstraties.
Verder is de groep graan handmatig gaan maaien met zicht en mathaak, zoals het rond 1900 gebeurde.
Deze vaardigheden zijn alleen oudere boeren nog machtig.
De werkgroep probeert ook jongeren hiervoor te interesseren en deze werkzaamheden hen nog aan te leren.
In 2012 organiseerde de werkgroep een oogstdag waarop de verschillende vormen van maaien en dorsen van rogge, van handmatig tot volautomatisch, sinds de jaren 1900, werden getoond.
Het was een uitstekende manier om als jonge werkgroep naar buiten te treden.
Men stelt zich niet alleen tot doel het alleroudste gereedschap te bewaren maar ook het laten zien hoe ermee werd gewerkt.

Verder is er veel veranderd in het eigendomsrecht van boerenbedrijven als gevolg van de ruilverkaveling.
Deze veranderingen zijn prachtig samengevat in onze uitgave “Ruilverkaveling en Streekverbetering”.
Vroeger werd de melk bij de boerderijbedrijven opgehaald in genummerde melkbussen.
Van de toen uitgevoerde melkritten zijn overzichtslijsten in onze archieven te vinden.

Leden

Jan Ditters
Jos Geuijen
Theo Giesen (contactpersoon)
Toon Keurntjes
Wim Lohschelder
Jan Messing
Jan Sessink