De Ganzeveer

Drie maal per jaar een ‘Ganzeveer’

De oudheidkundige vereniging geeft drie keer per jaar het historische tijdschrift ‘De Ganzeveer’ uit. Leden leveren hieraan een belangrijk aandeel. De onderwerpen zijn heel divers en hebben allemaal betrekking op ons ‘werkgebied’: de voormalige Gemeente Gendringen. Af en toe zijn de teksten in het dialect. Veel historische gebouwen, plekken, gebeurtenissen, gebruiken, gewoonten en momenten werden in de loop van de voorgaande jaargangen behandeld in dit zeer lezenswaardige blad.
Het blad is niet alleen bedoeld voor de eigen leden, maar ook voor overige geïnteresseerden die belangstelling hebben voor de plaatselijke geschiedenis.
Het tijdschrift wordt onze leden kosteloos toegestuurd, maar losse nummers zijn tevens verkrijgbaar bij Lukassen Diervoeders en de plaatselijke boekhandel Primera, tevens bij  Blokker en bij het DRU info-inspiratiepunt, als ook tijdens de openingsuren in ons verenigingsgebouw “Het Ketelhuis”.
‘De Ganzeveer’ verschijnt in de maanden februari, juni en oktober.

De honderdste Ganzeveer staat bol met verhalen van vroeger. Zoals over gemeenteontvanger Snethlage, De Kempermolen in Breedenbroek, Bernard Reigers als advocaat en het laatste deel over schilder Jan Toorop. En nog veel meer. Voor leden van de OVGG is de Ganzeveer gratis. Daarnaast ook te koop bij de OVGG, Blokker, Primera, Lukassen Diervoeders en DRU Inspiratiepunt.


Index  lijst van eerdere uitgaven van De Ganzeveer   Hier ziet men welk onderwerp in een bepaald nummer van de Ganzeveer te vinden is.

Redactieleden

Aggie Daniëls (ganzeveer@ovgg.nl)
Stef  Hermsen
Ton Lukassen
Nico Slutter

Oproep van de redactie

De redactie van de Ganzeveer is op zoek naar mensen met een verhaal.

Er zijn nogal veel mensen die de prachtigste verhalen kunnen vertellen over ‘vroeger’. Slechts een enkele keer bereikt zo’n verhaal de redactie. Laat die herinneringen aan vroeger niet verloren gaan.Bent u of kent u iemand die iets bijzonders weet/heeft uit vervlogen tijden, laat het de redactie weten. Dan kunnen we vaker interessante stukken plaatsen en daarmee opnieuw een stukje geschiedenis van onze omgeving levend houden.Heeft u iets bijzonders en zou u het willen delen met de lezers, lever dan het verhaal zo mogelijk schriftelijk aan. Op papier, maar liefst via email. Kunt u of wilt u niet zelf het verhaal schrijven, maar wel vertellen, neem ook dan contact met ons op. We zorgen ervoor dat het verhaal wordt vastgelegd en mogelijk gepubliceerd.

Nu we toch uw medewerking vragen…..

De redactie zoekt nog leden die kunnen helpen met vastleggen van verhalen, of kunnen interviewen, schrijven van artikelen, enz. We hebben een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden. De redactieleden ontbreekt het aan tijd. Druk, druk, druk. Het is overal en altijd hetzelfde liedje. Toch zijn er mensen die wel willen, maar denken dat ze er dan aan vast zitten. Al zou u maar een enkele keer medewerking willen verlenen, dan helpt u ons al. Mogelijk zit er in die lijst met onderwerpen iets dat ook u interesseert. Dan worden we er allemaal wijzer van.
Meer info nodig of nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met een van de redactieleden of mail ganzeveer@ovgg.nl

GANZEVEER

De in juni 2015 verschenen Ganzeveer, nummer 74, staat in het teken van 70 jaar bevrijding. De redactie heeft u gevraagd om herinneringen aan de oorlog en bevrijding op papier te zetten. We mogen ons gelukkig prijzen met al die leden die teksten, foto’s en andere attributen hebben aangeleverd. Deze uitgave is dan ook extra dik; acht pagina’s meer dan normaal! En nog hebben we niet alles kunnen plaatsen. Daarom zullen er in volgende edities van de Ganzeveer opnieuw artikelen verschijnen die betrekking hebben op de bevrijding.
Ook de tijd na de oorlog was vaak moeilijk voor velen. De oorlog heeft diepe sporen nagelaten. De wederopbouw heeft een behoorlijke periode geduurd. Hoe is het u of uw familie vergaan in die periode? Hoe heeft u die tijd beleefd? Schrijf die herinneringen eens op en zend deze naar de redactie: ganzeveer@ovgg.nl (zie ook het redactieadres in De Ganzeveer).

Deze speciale Ganzeveer is nog steeds te koop. (Zie pagina ‘shop’)

De Ganzeveer