Dialectwerkgroep

D’eigenspraok

Werkgroep dialect

Op retteketet zun’ Dat wil zeggen; ‘de klepboks an hemmen’. Dit is ’n uutdrukking woor de werkgroep dialect zich druk um mik. Ze können der wel een kwatier aover discussiëren. En dan geet ’t der soms heftig an toe. Want a’j uut Megchelen komp dan betekent dat net effen iets anders dan a’j, lao’w ’s zeggen, uut Etten komp. Want Etten ligt (dialect)taalkundig oneindig wiedweg van Megchelen, maor hoe ’t ook mag zun; ’t blif altied hatstikke gezellig. Met de werkgroep dialect bedoel ik een twaalftal mensen die elke maond een middag bi-jmeka kommen um aover onze taal te praoten, um precies te zun: acht mannen en vief vrouwen. En woor praoten wi-j dan aover? Aover alles wat spontaan veurbi-j kump. Aover bi-jnamen, aover spreuken en gezegden, aover olde gebruken en tradities, aover legendarische figuren uut de streek en gebeurtenissen, aover onze taal en de spelling doorvan. En dat letste, die spelling, da’s vaak ’n heikel punt. Mensen praoten wel plat, maor können ’t niet schrieven. En da’s toch jammer, temeer umdat der wel ’n spelling veur is. In de regionale pers zie’j vaak stukskes staon die in ’t plaatseleke dialect geschreven zun. Dat zun in de regel leuke vehaaltjes, alleen de spelling is meestal een ratjetoe. Elke schriever het zo ongeveer zien eigen spelling en ook doorin is e meestal niet consequent. Dit kump uuteraard ’t gebruuk van ’t dialect as voer- en schrieftaal niet ten goede. De werkgroep dialect besteedt dan ook altied völle aandach aan de spelling van onze taal. Die spelling wödt de WALD-spelling genuumd. WALD steet veur: Woordenboek Achterhoekse en Liemerse Dialecten. Elk joor krig de werkgroep ’n uutneudiging um met te doen aan ‘Het Groot Dictee van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten’. Meestal is dat bi-j ‘De Krent’. Dan trekken soms ’n paar leden de klepboks aan en doen met. ‘t Resultaat is deurgaons niet onverdienstelek al he’w nog nooit de eerste pries gewonnen, maor wi-j blief oefenen, wie schrif die blif. En zo haopen wi-j nog menig keer op retteketet te zun veur onze taal. A’j zin heb um met te doen dan zo’k zeggen: ‘Wat let ow!’

Werkgroep dialect

Werkgroepleden D’eigenspraok: dialect@ovgg.nl
Wim Epskamp (secretaris, contactpersoon)

Thea Broekhuizen
Helga Wesselink
Carry van Brakel
Liesbeth Bolk
Joop Keurentjes
Wiet van Loosen (corrector)
Ben Rouwhorst
Mientje Schweckhorst
Doortje van Uum
Hans Veels
Ton Hettema
Jan Mulder
Jan Geerts
Jan Verheijen (veurzitter)

Gendrings dialect
Gendrings dialect
Ulfs dialect
Ulfs dialect
Ettens dialect
Ulfs dialect

Zieuwents dialect
Voorsts  dialect
Voorsts dialect
Ulfs dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect

Dialectvereniging D’eigenspraok kreeg enkele weken geleden van Jan Tinnevelt een grote hoeveelheid krantenknipsels uit de nalatenschap van W.J. Winands uit Megchelen. Deze decennialang verzamelde knipsels uit de Gelderlander bevatten interessante spreekwoorden en gezegdes.
Ik heb de meeste omgezet naar het dialect van onze streek en ze digitaal op tegeltjes gezet:

10 Maal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok een krant, helemaal geschreven in het Achterhoeks van rond de Oude IJssel. Bekijk hier de krant.

Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan de voorzitter, krijg je het vanzelf elke maand gratis in je digitale brievenbus: janverheijen@gmail.com

spreekwoordtegeltjesdialectkranten

Ereleden van de OVGG kriegen een Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Zondag 11 november 2018 organiseren de dialekgroep ´D´eigenspraok’, een werkgroep van de Oldheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen OVGG, een zogenuumde veurlaesmargen ‘Met Dialek op de koffie’. Leden van de werkgroep lazen toen hun eigen vehaaltjes veur. Ditmaol was de Conferentiezaal van de DRU Cultuurfabriek de plek waar alles plaatsvon. Ok Burgemeister Otwin van Dijk was door en niet zonder reden.

Na een kötte inleiding kreg de burgemeister het woord. Hij richtten zich met name töt de heer Joop Keurentjes. Joop is jorenlang actief gewes veur völ activiteiten binnen en buten de Oldheidkundige Vereniging. Hij was al erelid van de OVGG en wed now veur al zijn vediensten onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding.
Maor de ruuf was nog niet laeg. Ben Rouwhorst wed naar veuren gehaald. Ook Ben hef zich op völ terreinen vedienstelijk gemaak en ook hi-j is doorveur al eerder benuump töt erelid van de OVGG. Maor de kers op de taat is toch dat ook Ben een Koninklijke onderscheiding kreg opgespeld.

Een bomvolle zaal gaf de heren een eiges gezongen en welgemeend fillicitatie.

Doornao kon de veurlaesmorgen wodden veurtgezet met de veurgelaezen vehalen en gedichten deur een aantal leden van de werkgroep D’eigenspraok. Ook de beide jubilarissen droegen hun steentje bi-j. In het in 2018 uutgegeven boek ‘Wat duch ow’, woorvan de opbrengs naor een goed doel geet, zun tientallen vehalen en gedichten opgetekend.

uitreiking onderscheiding
dru