Dialectwerkgroep

D’eigenspraok

Werkgroep dialect

Op retteketet zun’ Dat wil zeggen; ‘de klepboks an hemmen’. Dit is ’n uutdrukking woor de werkgroep dialect zich druk um mik. Ze können der wel een kwatier aover discussiëren. En dan geet ’t der soms heftig an toe. Want a’j uut Megchelen komp dan betekent dat net effen iets anders dan a’j, lao’w ’s zeggen, uut Etten komp. Want Etten ligt (dialect)taalkundig oneindig wiedweg van Megchelen, maor hoe ’t ook mag zun; ’t blif altied hatstikke gezellig. Met de werkgroep dialect bedoel ik een twaalftal mensen die elke maond een middag bi-jmeka kommen um aover onze taal te praoten, um precies te zun: acht mannen en vief vrouwen. En woor praoten wi-j dan aover? Aover alles wat spontaan veurbi-j kump. Aover bi-jnamen, aover spreuken en gezegden, aover olde gebruken en tradities, aover legendarische figuren uut de streek en gebeurtenissen, aover onze taal en de spelling doorvan. En dat letste, die spelling, da’s vaak ’n heikel punt. Mensen praoten wel plat, maor können ’t niet schrieven. En da’s toch jammer, temeer umdat der wel ’n spelling veur is. In de regionale pers zie’j vaak stukskes staon die in ’t plaatseleke dialect geschreven zun. Dat zun in de regel leuke vehaaltjes, alleen de spelling is meestal een ratjetoe. Elke schriever het zo ongeveer zien eigen spelling en ook doorin is e meestal niet consequent. Dit kump uuteraard ’t gebruuk van ’t dialect as voer- en schrieftaal niet ten goede. De werkgroep dialect besteedt dan ook altied völle aandach aan de spelling van onze taal. Die spelling wödt de WALD-spelling genuumd. WALD steet veur: Woordenboek Achterhoekse en Liemerse Dialecten. Elk joor krig de werkgroep ’n uutneudiging um met te doen aan ‘Het Groot Dictee van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten’. Meestal is dat bi-j ‘De Krent’. Dan trekken soms ’n paar leden de klepboks aan en doen met. ‘t Resultaat is deurgaons niet onverdienstelek al he’w nog nooit de eerste pries gewonnen, maor wi-j blief oefenen, wie schrif die blif. En zo haopen wi-j nog menig keer op retteketet te zun veur onze taal. A’j zin heb um met te doen dan zo’k zeggen: ‘Wat let ow!’

Werkgroep dialect

Werkgroepleden D’eigenspraok: dialect@ovgg.nl
Wim Epskamp (secretaris, contactpersoon)

Thea Broekhuizen
Helga Wesselink
Carry van Brakel
Liesbeth Bolk
Joop Keurentjes
Ben Rouwhorst
Mientje Schweckhorst
Doortje van Uum
Hans Veels
Ton Hettema
Jan Mulder
Jan Geerts
Jan Verheijen (veurzitter)

Gendrings dialect
Gendrings dialect
Ulfs dialect
Ulfs dialect
Ettens dialect
Zieuwents dialect
Voorsts  dialect
Voorsts dialect
Ulfs dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect

De OVGG mocht enige tijd geleden het archief van W.J. Winands uit Megchelen van zijn familie ontvangen. De heer Winands was jarenlang correspondent van het dagblad de Graafschapbode, die verscheen in onze regio. In het door de OVGG ontvangen archief zaten ook door hem decennialang verzamelde knipsels uit deze krant met interessante spreekwoorden en gezegdes. Ik heb de meeste omgezet naar het dialect van onze streek en ze digitaal op tegeltjes gezet:

10 maal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok een krant, helemaal geschreven in het Achterhoeks van rond de Oude IJssel. Bekijk hier de krant.

Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan de voorzitter, krijg je het vanzelf elke maand gratis in je digitale brievenbus: janverheijen@gmail.com

spreekwoordtegeltjesdialectkranten
dru