Dialectwerkgroep

De dialectwerkgroep van OVGG, werd opgericht in mei 2002 en heeft als doel het in stand houden en promoten van ons mooie dialect.

Jarenlang hebben vooral Joop Keurentjes en Ben Rouwhorst de werkgroep bezielend geleid, maar vanwege hun leeftijd legde Ben in 2023 zijn taak neer en gaat Joop verder als lid van de werkgroep. De werkgroep vergadert maandelijks waarbij mooie dialect verhalen en gedichten worden geschreven door de werkgroep leden. Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn in het verleden een interactief digitaal tijdschrift uitgegeven en boeken gepubliceerd waarin de leden samen met liefhebbers van buitenaf  door verhalen, rubrieken, gedichten en humor onze streektaal in ere hielden. De 35 afleveringen van dit tijdschrift “d’Eigenspraok” zijn nog steeds te bereiken als je klikt op de afbeelding met hierop enkele omslagen van het blad, of de eveneens veiliggestelde tegeltjes met spreekwoorden. Onder het item d’Eigenspraok zijn de bladen nu een onderdeel van janmac.nl/welkom.html.

De leden van de werkgroep zijn nu weer actief bezig een facebook pagina op te stellen waar de verhalen en gedichten gepubliceerd zullen worden. Zodra de facebookpagina geactiveerd is, zullen we dat kenbaar maken. Ook nodigen we leden en niet-leden uit hieraan een bijdrage te leveren. Tevens bekijken we op welke wijze we ook jongeren kunnen betrekken bij het dialect. Immers het mag niet verloren gaan.

Wil je meer weten, heb je verhalen die we mogen publiceren of heb je zin om lid te worden van de werkgroep, of wil je eens ter oriëntatie een vergadering van onze groep bijwonen? Neem dan contact op met de voorzitter van de dialectwerkgroep Jan Wilbrink telefoon 0622208449 of e-mail naar  dialectwerkgroep@ovgg.nl 

De werkgroepleden zijn

Maaike Arts
Thea Broekhuizen
Joop Keurentjes
Melanie Roseboom
Jan Wilbrink

Werkgroep dialect

Werkgroepleden:

Maaike Arts
Thea Broekhuizen
Joop Keurentjes
Melanie Roseboom
Jan Wilbrink

De OVGG mocht enige tijd geleden een archief ontvangen, waarin o.a. verzamelde knipsels uit de Graafschapbode zaten met interessante spreekwoorden en gezegdes. De meeste hiervan zijn omgezet naar het dialect van onze streek en digitaal op tegeltjes gezet:

Tienmaal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok met hulp van andere dialectschrijvers een digitaal en interactief blad, helemaal geschreven in het Achterhoeks en de taal van de Liemers.     Bekijk hiernaast het gratis blad:  deigenspraok

Het blad verschijnt niet meer elke maand maar onregelmatig.

spreekwoordtegeltjesdialectkranten
dru