Dialectwerkgroep

d’Eigenspraok
Het was op een mooie aovond in mei 2002 dat een antal leden van de OVGG onder leiding van Peter van Toor in een klein zaaltjen in Gendringen bi-jeenkwammen. Op de agenda van disse bi-jeenkoms ston slechs één punt: de oprichting van een werkgroep dialek. Nao de opening stelt Peter veur um op disse eerste samenkoms te proberen een aanzet te geven en enkele doelstellingen op papier te kriegen. Enkele doelstellingen die op taofel kwamen wazzen o.a. het vezamelen van spraekwoorden en gezegden, mensen uut de streek hun eigen vehaal laoten vetellen, vehalen en gedichten schrieven in het plaatselek dialek volgens de WALD-spelling.
Zeuven leden gaven zich, staonde de vegadering, op as lid. Beslaoten wed um één keer in de maond samen te kommen. In eerste instantie was dat roulerend bi-j de leden an huus, later in de eigen ruumte in het Portiersgebouw en now het Kaetelhuus. De eerste joren had de werkgroep nog gin naam. Het wed gewoon ‘Werkgroep Dialek’, genuumd. Pas op de bi-jeenkoms van 20 september 2006 wed, nao lang wikken en waegen, uut een antal zeer bloemrijke titels gekaozen veur de naam d’Eigenspraok. De groep besteet op dit moment uut 13 leden: 6 dames en 7 heren. Dat is een mooi antal, maor zeer zeker ok nog veur uutbreiding vatboor. Dus: ‘Wat let ow?’

Werkgroep dialect

Werkgroepleden d’Eigenspraok: dialect@ovgg.nl
Diny ten Brink (secretaris, contactpersoon)

Thea Broekhuizen
Helga Wesselink
Carry van Brakel
Liesbeth Bolk
Joop Keurentjes
Ben Rouwhorst
Mientje Schweckhorst
Doortje van Uum
Hans Veels
Ton Hettema
Jan Mulder
Jan Geerts
Jan Verheijen (veurzitter)
Diny ten Brink

Gendrings dialect
Gendrings dialect
Ulfs dialect
Ulfs dialect
Ettens dialect
Zieuwents dialect
Voorsts  dialect
Voorsts dialect
Ulfs dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Silvolds dialect
Lathums dialect

De OVGG mocht enige tijd geleden een archief ontvangen, waarin o.a. verzamelde knipsels uit de Graafschapbode zaten met interessante spreekwoorden en gezegdes. De meeste hiervan zijn omgezet naar het dialect van onze streek en digitaal op tegeltjes gezet:

Tienmaal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok met hulp van andere dialectschrijvers een digitaal en interactief blad, helemaal geschreven in het Achterhoeks en de taal van de Liemers.     Bekijk hiernaast het gratis blad:  deigenspraok

spreekwoordtegeltjesdialectkranten
dru