Dialectwerkgroep

d’Eigenspraok, de dialectwerkgroep van OVGG, werd opgericht in mei 2002 en heeft bestaan tot april 2023.

In die jaren hebben vooral Joop Keurentjes en Ben Rouwhorst de werkgroep bezielend geleid, maar vanwege hun leeftijd legden zij eind 2018 deze taak naast zich neer om verder te gaan als gewoon lid. Vanaf 2019 tot eind 2022 werd onder een nieuwe voorzitter en secretaris naast de maandelijkse bijeenkomsten een interactief digitaal tijdschrift uitgegeven waarin de leden samen met liefhebbers van buitenaf vrijwel maandelijks door verhalen, rubrieken, gedichten en humor onze streektaal in ere hielden.

Door omstandigheden bestaat de dialectwerkgroep niet meer, maar de 35 afleveringen van het gelijknamige gratis maandblad zijn nog steeds te bereiken als je klikt op de afbeelding met hierop enkele omslagen van het blad, of de eveneens veiliggestelde tegeltjes met spreekwoorden. Onder het item d’Eigenspraok zijn de bladen nu een onderdeel van janmac.nl/welkom.html en op deze plek verschijnt nog af en toe een geschreven bijdrage in dialect van oud-secretaris Joop Keurentjes en van andere oud-leden.

Werkgroep dialect

Werkgroepleden d’Eigenspraok: dialect@ovgg.nl
?  (secretaris, contactpersoon)

Maaike Arts
Thea Broekhuizen
Jan Geerts
Joop Keurentjes
Melanie Roseboom
Ben Rouwhorst
W. Schweckhorst

?        dialect
Gendrings dialect
Silvolds dialect
Ettens dialect
Ulfts dialect
Zieuwents dialect
?        dialect

De OVGG mocht enige tijd geleden een archief ontvangen, waarin o.a. verzamelde knipsels uit de Graafschapbode zaten met interessante spreekwoorden en gezegdes. De meeste hiervan zijn omgezet naar het dialect van onze streek en digitaal op tegeltjes gezet:

Tienmaal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok met hulp van andere dialectschrijvers een digitaal en interactief blad, helemaal geschreven in het Achterhoeks en de taal van de Liemers.     Bekijk hiernaast het gratis blad:  deigenspraok

Het blad verschijnt niet meer elke maand maar onregelmatig.

spreekwoordtegeltjesdialectkranten
dru