Dialectwerkgroep

d’Eigenspraok
Het was op een mooie aovond in mei 2002 dat een antal leden van de OVGG onder leiding van Peter van Toor in een klein zaaltjen in Gendringen bi-jeenkwammen.

Op de agenda van disse bi-jeenkoms ston slechs één punt: de oprichting van een werkgroep dialek. Nao de opening stelt Peter veur um op disse eerste samenkoms te proberen een aanzet te geven en enkele doelstellingen op papier te kriegen. Enkele doelstellingen die op taofel kwamen wazzen o.a. het vezamelen van spraekwoorden en gezegden, mensen uut de streek hun eigen vehaal laoten vetellen, vehalen en gedichten schrieven in het plaatselek dialek volgens de WALD-spelling.
Zeuven leden gaven zich, staonde de vegadering, op as lid. Beslaoten wed um één keer in de maond samen te kommen.
In eerste instantie was dat roulerend bi-j de leden an huus, later in de eigen ruumte in het Portiersgebouw en now het Kaetelhuus.

De eerste joren had de werkgroep nog gin naam. Het wed gewoon ‘Werkgroep Dialek’, genuumd. Pas op de bi-jeenkoms van 20 september 2006 wed, nao lang wikken en waegen, uut een antal zeer bloemrijke titels gekaozen veur de naam d’Eigenspraok.
De groep besteet op dit moment uut 7 leden: 3 dames en 4 heren. Dat is een mooi antal, maor zeer zeker ok nog veur uutbreiding vatboor. Dus: ‘Wat let ow?’

Werkgroep dialect

Werkgroepleden d’Eigenspraok: dialect@ovgg.nl
?  (secretaris, contactpersoon)

Maaike Arts
Thea Broekhuizen
Jan Geerts
Joop Keurentjes
Melanie Roseboom
Ben Rouwhorst
W. Schweckhorst

?        dialect
Gendrings dialect
Silvolds dialect
Ettens dialect
Ulfts dialect
Zieuwents dialect
?        dialect

De OVGG mocht enige tijd geleden een archief ontvangen, waarin o.a. verzamelde knipsels uit de Graafschapbode zaten met interessante spreekwoorden en gezegdes. De meeste hiervan zijn omgezet naar het dialect van onze streek en digitaal op tegeltjes gezet:

Tienmaal per jaar maken de leden van d’Eigenspraok met hulp van andere dialectschrijvers een digitaal en interactief blad, helemaal geschreven in het Achterhoeks en de taal van de Liemers.     Bekijk hiernaast het gratis blad:  deigenspraok

Het blad verschijnt niet meer elke maand maar onregelmatig.

spreekwoordtegeltjesdialectkranten
dru