Bouwcursus en oefenavonden

Cursus midwinterhoorn bouwen

Midwinterhoorngroep De Huttepiepen geeft ieder jaar gelegenheid om zelf een midwinterhoorn te bouwen. De cursus wordt op vier dinsdagavonden gegeven in  Ulft. Aanvang van de cursus is begin september en duurt tot eind oktober. De aanvangstijd is 18.30 uur. De kosten bedragen € 70,00 voor leden en niet-leden. Ook jeugdigen van 12 tot 18 jaar mogen een midwinterhoorn bouwen. Zij worden individueel begeleid door een volwassene. Voor de jeugd gelden lagere cursuskosten.

Er is plaats voor 8 cursisten per cluster, wacht niet te lang want ook hier geldt: vol is vol.

Je kunt zelf een stam meebrengen van een goed te bewerken houtsoort, bv. wilg, populier, berk of els. (Lengte ongeveer 1,7 meter en dikte aan het dunne eind 7 cm en aan het dikke eind ongeveer 17 cm) Uiteraard heeft de stam een mooie kromming. Zaag deze stam in de winter of het vroege voorjaar zodat deze kan drogen tot het begin van de cursus. Deze stam wordt op kwaliteit beoordeeld bij aanvang van de cursus. Ook heeft de groep stammen op voorraad. Deze zijn bij de cursuskosten inbegrepen

Na de bouwcursus is er voor de leden van de OVGG (en nieuwelingen die lid zijn geworden) een mogelijkheid om het blazen op de zelfgebouwde hoorn te oefenen onder deskundige begeleiding.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator van deze cursus: Martin Geurtzen,  e-mail: midwinterhoorn@ovgg.nl

Data bouwcursus 2023

De cursus in het najaar van 2023 is volgeboekt.

Data bouwcursus 2023

De cursus in het najaar van 2023 is volgeboekt. De cursusavonden worden verplaatst naar een nader te bepalen tijdstip.

Dit is het gevolg van alle maatregelen door het RIVM opgesteld i.v.m. het coronavirus.

Hieronder de foto van de bouwers najaarscursus 2019.

Foto: Joop van den Bosch

1e avond

Tijdens de eerste avond wordt  uitleg gegeven over de midwinterhoorngroep. Deze is een werkgroep binnen de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG). Je kunt lid worden van de OVGG. Als je eenmaal lid bent kun je deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep De Huttepiepen, maar ook van andere werkgroepen. Een aanrader!

Vervolgens wordt er een korte uitleg gegeven over de indeling van de werkzaamheden tijdens de cursusavonden. Daarna wordt een begin gemaakt met de bewerking van de stam. De ruwe vorm verandert de eerste uren van de cursus  al snel tot de buitenzijde van een heuse midwinterhoorn. Na één avond en eventueel wat (t)huiswerk is de buitenkant al behoorlijk glad afgewerkt. Deze hoorn is nog wel massief.

2e avond

Deze avond wordt de hoorn in de lengte doorgezaagd. Vervolgens wordt met een guts (een holle beitel) de hoorn uitgehold. Een tijdrovend en inspannende klus. Dit werk lukt niet in een avond. Voordat de derde cursusavond begint kan er thuis worden doorgewerkt om het overtollige hout te verwijderen. De wand van de hoorn is dan gemiddeld 8-9 mm dik. De binnenkant wordt al een keer gelakt.

3e avond

Er wordt uitleg gegeven over het blazen op de hoorn door onze instructeurs.
Vervolgens gaan we de binnenzijde van de hoorn controleren.
Er kan nog eventueel worden gewerkt aan de binnenzijde van de hoorn. Daarna worden beide helften aan elkaar gelijmd. Met klemmen worden beide delen op hun plaats gehouden en kan de hoorn drogen. Vervolgens wordt het mondstuk (de happe) gemaakt. Thuis kan eventueel de hoorn al een keer gelakt worden. Er wordt ook uitleg gegeven over het vervolg van de cursus en de activiteiten van de midwinterhoorngroep, waaronder de oefenavonden, wandeling, tenue, enz.

4e avond

De banden van pitriet kunnen worden aangebracht en het draagkoord wordt gevlochten. De hoorn is klaar na deze cursusavond. Thuis kan de hoorn nog een paar keer worden gelakt om kleine beschadigingen te voorkomen.

Ons blaos seizoen is weer begonnen, hierbij stuur ik  jullie het voorlopige programma.

De oefenavonden zijn zoals gewoonlijk weer bij KNA en zijn van 18.30 tot 20.30 uur en worden weer verzorgd door Henri en Harrie.  Nieuwe leden zijn ook van harte welkom! Hier kom je dan meteen de leden tegen en kun je alvast oefenen met het blaozen. Neem wel je eigen mondstuk mee, hoorns zijn genoeg aanwezig.  Locatie: clubgebouw “de kei”  van  KNA, Frank Damenstraat Ulft.

Naast pizzeria DIVA”s het steegje inlopen en aan het eind zie je rechts het clubgebouw.

Oefenavonden:

4 en 18. Oktober

1 – 8 – 15 – 22 en 29 november

2 december  anblaozen

3 december midwinterhoorn wandeling

6 – 13 – 20 december blazoen op locatie, wordt nader bekend gemaakt.

29 december treffen Eibergen

6 januari 2024 afblazen

11 oktober najaarsvergadering in “ het ketelhuis” aanvang 19.30 uur.

Wij hopen met de oefenavonden weer op een goede opkomst!!

Groet,

Ton Lukassen

Jan Hendriks

Jan Meuleman

Tijdens en na de bouwcursus krijg je de mogelijkheid om een paar keer het blazen op je eigen midwinterhoorn te oefenen.  Als lid van de OVGG kun je daarna ook deelnemen aan allerlei activiteiten van de midwinterhoorngroep.