Immaterieel erfgoed

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Midwinterhoornblazen als immaterieel erfgoed.
Op 15 mei 2012 ratificeerde Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en op 15 augustus 2012 trad het verdrag in werking. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is één van de verplichtingen die voortvloeien uit de ratificatie van dit verdrag.
De Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen en de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe hebben in 2013 een aanvraag ingediend om het midwinterhoornblazen op die Nationale Inventaris op te nemen. Met de uitreiking van een bijbehorend certificaat in Losser op 13 december 2013 staat het “Midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel” op die Nationale Inventaris.
De midwinterhoorngroep De Huttepiepen mag vanaf die tijd ook onderstaand logo voeren. Met de opname op de Nationale Inventaris wordt de bekendheid van het midwinterhoornblazen als nationaal erfgoed vergroot en krijgen de traditie en de mensen die de traditie dragen meer waardering en respect.

Op 1 december 2018 werd het bouwen van een midwinterhoorn toegevoegd aan de Inventaris Erfgoed Nederland.

Na het blazen is nu dus ook het bouwen van de midwinterhoorn op de lijst geplaatst.

Een traditie is het waard om levend te houden en actief door te geven aan volgende generaties. Dat is iets dat de werkgroep De Huttepiepen zeker nastreeft met de jaarlijkse activiteiten als het organiseren van de bouwcursus, het houden van oefenavonden en het gepast presenteren van het midwinterhoornblazen tijdens de Advent tot aan Driekoningen.

Op de website van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, www.immaterieelerfgoed.nl onder het hoofdstukje “Over de Nationale Inventaris” kun je een uitgebreider artikel lezen over dit onderwerp. In dat artikel komt ook aan de orde welke vormen van immaterieel erfgoed binnen het UNESCO verdrag worden genoemd.
Het midwinterhoornblazen staat onder de titel kunsten (“uitvoerende kunsten”) op de Nationale Inventaris.

Erfgoedzorgplan
Bij de opname van midwinterhoornblazen op de Nationale Inventaris behoort ook een Erfgoedzorgplan. Om de traditie levensvatbaar te houden en kennis en vaardigheden door te geven aan volgende generaties is het nodig die traditie te beschrijven en planmatig activiteiten op te zetten en die ook borgen.
Zowel de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen als de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe gaan dit plan komende jaren uitvoeren met bestaande en nieuwe activiteiten. De lokale midwinterhoorngroepen hebben in die uitvoering een centrale rol: zij zijn de echte dragers van dit erfgoed!