Algemene informatie

De Huttepiepen

De Huttepiepen is de midwinterhoorngroep van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen. Inmiddels bestaat de groep uit 65 leden, waarvan ongeveer 45 actieve blazers.

Allen blazen op een hoorn die gebouwd is tijdens de cursus.  Het blaasseizoen begint met het ‘anblaozen’ op de eerste zondag (of de zaterdagavond ervoor) van de advent en eindigt voor ons op 6 januari met het ‘afblaozen’; een vrij kort seizoen. In het najaar  is er voor degenen die een nieuwe hoorn gemaakt hebben een cursus blazen onder deskundige leiding. De overige actieve blazers oefenen ook om de melodieën weer goed te laten klinken. Na een jaartje rust is dat geen overbodige luxe. Alleen bouwers/blazers die lid zijn geworden van de OVGG kunnen deelnemen aan de activiteiten die de midwinterhoorngroep organiseert.

Een eeuwenoud gebruik

Midwinterhoornblazen is een eeuwenoude traditie, vooral in Twente. Later wordt het ook in het oosten van de Achterhoek en de aanliggende Duitse grensstreek beoefend.

Dr. Everhard Jans geeft in zijn boek ‘Het midwinterhoornblazen’ aan dat schriftelijke bronnen uit de 15de  eeuw al melding maken van de hoorn in Sonsbeck, niet zo ver hier vandaan. Recent onderzoek zet overigens vraagtekens bij de juistheid hiervan.

Goed gedocumenteerd is een conflict uit 1815 in Kotten bij Winterswijk rond vader en zoon Kunners die het werk van de commiezen van de indirecte belastingen zouden hebben gehinderd door op hoorns te blazen om smokkelaars te waarschuwen. Vader en zoon Kunners werden aangehouden en de hoorn kapot getrapt. De burgemeester onderzoekt de zaak en hoort van inwoners dat er in de omgeving veel zogenaamde MIDDE WINTERHORENS zijn. Zij verklaren dat het blazen bedoeld is om het werkvolk op het veld te waarschuwen voor het eten of einde werk en ontkennen stellig het blazen als waarschuwing tegen de douaniers. Ook verklaren zij dat er vooral vijf à zes weken voor Kerstmis op een avond en nacht veel wordt geblazen.

In de  20ste  eeuw is het midwinterhoornblazen uit beeld geraakt. Na WOII is er in Twente weer een begin mee gemaakt. Maar toen bliezen ze op blikken hoorns omdat nauwelijks meer bekend was hoe je een houten hoorn moest bouwen. Enkele personen in Twente hebben het bouwen weer snel opgepakt. In de Achterhoek is het ruim 65 jaar geleden (in de 60-er jaren) weer opgepakt in Eibergen. Vanuit Eibergen en Lochem is het midwinterhoornblazen over de Achterhoek verspreid.

De start in Ulft

Op initiatief van de oudheidkundige vereniging OVGG heeft Everhard Jans op 19 november 1992 een lezing gegeven in Varsselder over de midwinterhoorn. Eerder waren al stemmen opgegaan om aandacht aan het onderwerp te besteden. Eind 1992 hebben 11 personen, onder leiding van Arend Kloosterboer van ‘d Olde Roop uit Zelhem, in het timmerlokaal van scholengemeenschap De Wesenthorst hun eerste hoorn gebouwd.
Bouwers van het eerste uur waren Aad Vrij, Bertus Kuiperij, Gerard Louwes, Jan Tinnevelt, Jan van Aken, Peter van Toor, Frits Peters, Theo Steverink en Gerrit Tromp. Ze werden allen lid van De Huttepiepen. Die naam kwam trouwens pas later.
Met die bouwcursus in 1992 was er nog geen groep bij de OVGG: de meesten wilden wel bouwen maar niet blazen. Een jaar later, in 1993, heeft Jan Mulder uit Varsselder een midwinterhoorn gekocht met een rieten happe. Hij en Gerard Louwes leerden blazen op de midwinterhoorn.
In de jaren daarna was er steeds een bouwcursus, waaruit actieve blazers naar voren kwamen. Toch ging het wat op en af: in 1995 waren er nog maar vier actieve blazers. Pas in het nieuwe millennium kwamen er meer.
In de eerste jaren, van 1992-1997 vormden de blazers in Ulft nog geen aparte werkgroep van de Oudheidkundige Vereniging. Wel werd Peter van Toor in die jaren de contactpersoon van de midwinterhoornblazers. Pas op 28 januari 1997 kwam het tot de oprichting van een werkgroep, die op 28 september 1998 de naam ‘De Huttepiepen’ kozen. De naam staat voor de schoorstenen van de inmiddels verdwenen ijzergieterijen in Ulft. De ‘olde en ni-je hut’ waren de twee gieterijen, DRU en Becking & Bongers, in Ulft.

Klik hier voor een video van de huttepiepen

Wett’n van Toet’n en Bloaz’n

De Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe en de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen is het gelukt om een boek te laten schrijven over het midwinterhoornbouwen en het midwinterhoornblazen.

De titel van het boek: ‘Wett’n van Toet’n en Bloaz’n’ en geschreven door Paul Wigger uit Losser.

Het is een prachtig boek geworden met de meest moderne digitale toepassingen zoals QR-codes en AR-app.

Het boek is geschreven voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen en voortgezet onderwijs. Het  bevat 72 pagina’s en is met de AR-app te scannen met een smartphone of  tablet. Na het scannen beginnen veel foto’s in het boek te ‘leven’ doordat de aanvullende filmpjes een toelichting geven op de inhoud van het boek.

Het boek is uiteraard ook heel toegankelijk voor alle liefhebbers van de midwinterhoorn.

Het boek is te koop via de website: www.ovgg.nl, onder ‘shop’.  Prijs € 12,95.

Voor info

Midwinterhoorngroep ‘Huttepiepen’:
Secretaris: Jan Meuleman
midwinterhoorn@ovgg.nl
T: 06-53414111

Coördinator wandeling:
midwinterhoorn@ovgg.nl

Coördinator cursus midwinterhoorn bouwen:
Martin Geurtzen
midwinterhoorn@ovgg.nl

Coördinator optredens/ demonstraties:
Gerhard Frazer
gerhardfrazer@gmail.com
T: 0315686220

Voor info

Midwinterhoorngroep 'Huttepiepen':
Secretaris: Jan Meuleman
midwinterhoorn@ovgg.nl
T: 06-53414111

Penningmeester: Marcel Kok
midwinterhoorn@ovgg.nl

Coördinator wandeling:
midwinterhoorn@ovgg.nl

Coördinator cursus midwinterhoorn bouwen:
Martin Geurtzen
midwinterhoorn@ovgg.nl

Coördinator optredens/ demonstraties:
Gerhard Frazer
gerhardfrazer@gmail.com
T: 0315686220

Federatie van midwinterhoorngroepen

De Huttepiepen zijn  lid  van de federatie.

Bij deze federatie zijn diverse midwinterhoorngroepen uit de regio aangesloten. Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande website:

www.geldersemidwinterhoorngroepen.nl

Blazen op uitnodiging

De Huttepiepen organiseren ieder jaar een prachtige midwinterhoornwandeling (zie ‘midwinterhoornwandeling’ en ‘agenda optredens’). Daarnaast is het ook mogelijk om een aantal blazers van de Huttepiepen uit te nodigen om uw activiteit op te luisteren. Medewerking wordt verleend aan o.a.: kerstmarkten, kerstvieringen op scholen en in verzorgingscentra, concerten.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de secretaris van de Huttepiepen: midwinterhoorn@ovgg.nl  of de coördinator optredens/demonstraties:

Gerhard Frazer, e-mail: gerhardfrazer@gmail.com Tel: 0315-686220

Onderste rij:
Vincent Weijermars, Henri Bluemer, Ria ter Voert, Tineke van Dijck, Jan Thus, Gerard Agelink, Frans Koster, Jan Wilting, Fons Kuijer, Jan van Marwijk, Martin Geurtzen, Bennie Frazer, Jos Eekhout
Middelste rij:
Jozef Wellink, Joost van der Plicht, Willibrord Egberts, Martin van Gessel, Eef Rissewijk, Henk te Boekhorst, Janneke Jansen, Menco Jansen, Harrie Winkel,  Hans Jansen, Ab Berendsen, Ankie Menting, Gerhard Frazer,
Bovenste rij:
Kim Peppelman, Berry Kok, Marcel Kok, Toon Lammers, Jan Hendriksen, Marcel Aalders, Jan Menting, Frans Weijers, Joop Berendsen, Jeroen van Uum, André Klompenhouwer, René Schut, Harrie ter Voert, Dick Beeks, Ton Lukassen.

Foto: Bennie Evers (2022)